วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

รูปแบบการจัดสวนถาด

รูปแบบของสวนถาดที่จะกล่าวถึง   ได้แก่   รูปแบบสวนถาดของญี่ปุ่นและของไทย

                                      รูปแบบสวนถาดของญี่ปุ่น
                         รูปแบบการจัดสวนถาดของญี่ปุ่นที่นิยมได้แก่    บอนเค  โยเดะอุเอะ  อิชิสุกิ  บอนไช และไซเด  บอนเค          
หมายถึง   การจัดสวนถาดแบบย่อทิวทัศน์ลงในถาดโดยไม่นิยมใช้ต้นไม้เป็นองค์ประกอบ   เช่น  ทิวทัศน์ของหาดทราย   ชายทะเล   ทิวทัศน์ของโขดหินกลางน้ำ  ฯลฯ                                                          ภาพ การจัดสวนถาดแบบบอบเค


 
ภาพ การจัดสวนแบบโยเสะอุเอะ

โยเสะอุเอะ
หมายถึง   การจัดสวนถาดแบบย่อป่าธรรมชาติที่เต็มไปด้วยต้นไม้ (Group  Planting)  ลงในถาด   โดยไม่นิยมใช้หิน   รากไม้   ตอไม้   และตุ๊กตาเป็นองค์ประกอบ
                                    
  อิชิสุกิ  บอนไช             
หมายถึง   การจัดสวนถาดแบบปลูกต้นไม้เกาะหินหรือบอนไซประเภทไม้เกาะหิน    ซึ่งคล้ายกับการจัดเขามอของเรานั่นเอง

    
                             
                         
                       
                                       ภาพ  การจัดสวนอิชิสุกิ  บอนไช

หมายถึง   การจัดสวนแบบย่อส่วนของสวนธรรมชาติจริง ๆ   เป็นสวนธรรมชาติที่ประกอบด้วนต้นไม้กับองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเท่านั้น   ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์จากฝีมือมนุษย์   เช่น   บ้าน   สะพาน   ม้านั่ง   ตุ๊กตา ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น